Hjem

 • Stortingsmeldingen om fagskolene får overveiende positiv mottakelse av (fra venstre) Marianne Andenæs, leder i Norsk studentorganisasjon, Silje Kjørholt, leder i Organisasjonen for norske fagskoles
  «Fagfolk for fremtiden»

  Studentene er glade for satsingen på fagskolene. Men studiepoeng-navnet forvirrer. Fagskolerektorene ønsker seg helst 100.000 studenter, men ser mye positivt i stortingsmeldingen. 

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stilte i yrkesnære omgivelser
  «Fagfolk for fremtiden»

  Regjeringen vil styrke fagskolenes egenart og samtidig knytte dem tettere til høyskoler og universiteter. Full likestilling av studiepoeng blir det likevel ikke, selv om betegnelsen fagskolepoeng fjernes.

 • sa SINTEF-forsker Atle Jensen
  Lærerkonferansen 2016

  Roboter vil fjerne tusenvis av norske jobber. Men fagfolk, altså folk som kan noe og som bryr seg, vil vi trolig alltid trenge, sa SINTEF-forsker Atle Jensen da han møtte landets fagskolelærere på Gjøvik.

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.