Anlegg

Det er stor etterspørsel etter anleggsingeniører nå. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Gjennom utdanningen vil du få god kontakt med det aktuelle arbeidsmarkedet ved fagseminar, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet andre skoleår. Innenfor et godt miljø med høy lærerkontakt jobber du mot en framtidsrettet hverdag.

Kurskode
FTB02H/D/N
Heltid
Nettbasert

 

Utdanningen gjør deg kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder.

Du vil kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkulasjon, geoteknikk og fjellarbeid samt anleggsdrift og prosjektstyring.

Arbeidsformene vil være fore­lesninger, ekskursjoner/bedriftsbesøk, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­orientert undervisning, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

Fullført og bestått videregåendeopplæring med fag/svennebrev eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.