Bilteknikk

Utdanningen i bilteknikk gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige bil- og verksted­tekniske fag samt administrative og mekaniske fag. I samferdselssektoren settes det strenge krav til teknisk standard på kjøretøyene, noe som gir økt behov for riktig vedlikehold.

Kurskode
FTT01N
Nettbasert

 

Samferdselssektoren er i sterk utvikling, og distriktspolitiske hensyn gjør at kjøretøyene blir flere og større. Sammen med økte krav til teknisk standard på kjøretøyene øker dette behovet for kvalitativt og kvantitativt vedlikehold av kjøretøyparken. Dermed øker også kravene til kompetanse, og etterspørselen øker etter kvalifiserte medarbeidere som også har kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring. For­dypningen i bilteknikk ivaretar bransjens behov for ledere og dyktige medarbeidere på alle plan. Også det offentlige har behov for teknisk personell innen kontroll og utdanning i videregående skole. Bilfag, elektrofag, planlegging, ledelse, logistikk og verksteddrift står sentralt i fordypningen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke.


Arbeidsformer

Opp­læringen skjer ved forelesninger, gruppe­arbeid, oppgaveløsing, laboratorie­arbeid og prosjekt­arbeid. Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Biltekniker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.