BIM-tekniker installasjon

En BIM-tekniker modellerer tekniske installasjoner, som rør, ventilasjon og elektro, i 3D-modellerings­program. BIM-studiet gir opplæring i DAK-modellering (data-assistert konstruksjon). BIM kalles også for BuildingSMART, og er den nye elektroniske måten å samhandle på. 

Kurskode
FTE04H
Heltid

BIM-studiet gir kompetanse i 3D-modellering av tekniske installasjoner i bygg, 2D-tegning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk samt elektronisk samhandling.

Ut­danningen gir også breddekompe­tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater. 

BIM-teknikere kan på fagskolene velge fordypningen Konstruksjon (BIM-K) eller Installasjon (BIM-I).

BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS. Det betyr at man kan søke på BIM-I som elektriker, rørlegger, VVS-montør e.l. Studentene på BIM-I lærer å modellere tekniske installasjoner i bygg, som rør, ventilasjon og elektro. De lærer bl.a.  ArchiCAD, Revit, Solibri, SketchUp, Autocad, Excel, Magicad, DDS, mengdeberegningsprogrammer og generell datakompetanse.Det er i markedet særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Organisering

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Studentene arbeider både selvstendig og i grupper. De øver seg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og de lærer profesjonell presentasjon av prosjekter. 

Karriereveier og jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere, bl.a. hos større entreprenører, rådgivere, program­vareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren.