Bygg og treteknikk

Utdanningen har store likhetstrekk med fordypningen bygg, men har spesialisering rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Studiet kvalifiserer til jobber i bygge­ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Kurskode
FTB10H/N
Heltid
Nettbasert

 

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Heltid 

Studiet på heltid varer to år. 

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Hjelp til studenter med lese-og skriveproblemer/problemer i matematikk

Skolen har et eget opplegg for studenter som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og utifra resultat på testingen vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging.
Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til dem som trenger det.