Bygningsautomasjon

Utdanningen bygger på videregående opplæring i elektrofag eller beslektede fagområder. Tilbudet er spesielt beregnet for fagarbeidere som har fagbrev innen elektrofagene eller som har minst 5 års praksis innenfor fagområdet, men studentene kan ha bakgrunn fra alle elektrofag. 

Kurskode
FTE50H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Utdanningen bygger på videregående opplæring i elektrofag eller beslektede fagområder. Tilbudet er spesielt beregnet for fagarbeidere som har fagbrev innen elektrofagene eller som har minst 5 års praksis innenfor fagområdet, men studentene kan ha bakgrunn fra alle elektrofag. Utdanningen vektlegger følgende temaer: Planlegge og prosjektere automatiserte anlegg og prosesser i bygninger, drifte og vedlikeholde auto­matiserte anlegg i bygninger. Videre installere og reparere auto­masjonsteknisk utstyr

Du må kunne arbeide nøyaktig og systematisk alene og i samarbeid med andre. For arbeid med bygningsauto­masjon kreves en bred, tverrfaglig kunnskap og forståelse samt en helhetstenkning som omfatter teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter.

Bygningsautomasjonstudiet inneholder disse emnene: 

Realfaglige redskap (10 fp)
Yrkesrettet Kommunikasjon (10 fp)
Ledelse, økonomi, markedsføring (10 fp)
Elektriske systemer (20 fp)
Elektroniske systemer (10 fp)
Energidesign og bygningsfysikk m/ faglig ledelse (10 fp)
Klima- og energistyring m/ faglig ledelse (10 fp)
Ekom m/ faglig ledelse(15 fp)
Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadm. (15 fp)
Hovedprosjekt (10 fp)

 

Yrkesrelatert høyere utdanning
Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 
Heltid og deltid

Studiet tilbys på heltid (2 år) eller på deltid. Deltidsstudiet er beregnet på deg som er i full jobb eller redusert stilling, og studiet er da nettbasert og strekker seg over tre år. Dette omfatter tre fysiske samlinger pr. år, resten er undervisning på nettet.

Jobbmuligheter 

Teknisk fagskoleutdanning gir kompetanse til å gå inn i krevende jobber som mellomleder i næringslivet. I tillegg får studentene opplæring i økonomisk-administrative ledelsesfag.