Bygningsautomatisering

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Kurskode
FTE50H/N
Heltid
Nettbasert


Bygningenes ulike tekniske anlegg må også fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme -og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også hjemmene våre automatiseres. «The Internet of things» er på vei inn også her. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen din. Framtidige løsninger innen velferdsteknologi vil også bli et viktig arbeidsområde innen dette fagfeltet. 

For å få et bygningsautomatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning med både teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Ekom-emnet er en sentral spesialisering på dette studiet.

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som automatikkmekaniker, automatiker, elektriker, elektroreparatør,
energimontør, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, vikler.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ti emner som til sammen utgjør 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3), to grunnlagsemner (4–5), fire fordypningsemner (6-9) og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 
6. Energidesign og bygningsfysikk 
m/faglig ledelse 
7. Klima- og energistyring 
m/ faglig ledelse
8. EKOM (elektroniske kommunikasjonssystemer) m/faglig ledelse
9. Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold 
m/ faglig ledelse
10. Hovedprosjekt 
 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet kvalifiserer deg til arbeid med planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiserte anlegg og prosesser i bygninger.