– Dypere kunnskap

Jan-Rune asbjørnsen (27) og Marius Ugge Eliassen (23) studerer prosessteknikk.

Etter 14 år som prosessoperatør på Gyproc,   ønsket Jan-Rune Asbjørnsen å bli prosess­tekniker. Etter forslag fra arbeidsgiver valgte han å studere ved fagskolen, siden han da kunne kombinere jobb og skolegang. 

Asbjørnsen og medstudent Marius Ugge Eliassen har stort utbytte av undervisningen, som gir dem dypere kunnskap om det de har jobbet med til daglig. Marius har tatt permisjon fra jobben i papirindustrien og sikter på en
høyere stilling når han vender tilbake.