– En god faglig plattform

May Helen Knutsen (51) jobber som barne- og ungdomsarbeider på Brånås skole/SFO i Skedsmo kommune.

May Helen Knutsen hadde jobbet som teknisk tegner i 25 år etter endt utdannelse.

I 2009 startet hun med voksenopplæring på IMENTE. I 2014 tok hun fagbrev som barn- og ungdomsarbeider på fagskolen.

– Min arbeidsgiver var veldig positiv til fag­skoleutdanningen. De ser verdien av kompetansen studiet gir. Jeg mener selv at utbyttet av å få mer fagkompetanse vil gi meg bedre plattform å stå på i arbeidet i skole og SFO. Dette er min motivasjon til å være i 80 % stilling i 2 år.

– Fagskolen gir meg grunnleggende forståelse og kunnskap om barns utvikling, pedagogikk, kommunikasjon, sosiologi, sosial kompetanse, lekeutvikling, voksenrollen, lover og forskrifter. Gjennom studiene har jeg blitt mer bevisst hvordan vi jobber i SFO og hvordan SFO er organisert. Det er viktig for meg at det ansettes fagarbeidere i skole/SFO, for å møte barn i dagens samfunn. Studiet har gjort meg tryggere, mer kunnskapsrik og gitt en økt bevissthet i min yrkesutøvelse.