– Krevende reformer

Kahindo Kahambu (41), Wenche Lie (32) og Christina Granløf (30) er Studenter på psykisk helsearbeid og rusarbeid

Med bakgrunn fra hjemmesykepleie, miljø­arbeid og psykiatri, har Wenche Lie, Christina Granløf og Kahindo Kahambu alle bestemt seg for å skaffe seg mer utdannelse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. I arbeidshverdagen møter de på hver sin kant  pleie­trengende eldre, mennesker med rus­problemer og utsatt ungdom. Wenche Lie, som jobber i hjemme­sykepleien, mener det er viktig å skaffe seg økt innsikt ettersom samhandlingsreformen gjør at flere med psykiske problemer skal kunne bo hjemme.