– Nødvendig omskolering

Øyvind Larsen (54) er student på psykisk helsearbeid og rusarbeid

 

Etter 22 år i arbeidslivet, ønsket Øyvind Larsen å gjøre noe annet. Omskoleringen til helse- og oppvekstarbeider var førstevalget etter at han selv opplevde å bli syk. Kunnskapen og erfaringen fra egen situasjon kommer godt med i studiene, og målet er å hjelpe andre som kommer i samme situasjon.

I studiene på fagskolen er etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing sentrale temaer, i tillegg til at studentene lærer mye om arbeidsprosessene i psykisk helsearbeid og rusarbeid