– Tid til etisk refleksjon

Torhild Berg (54), Ragnhild Johansen (50), Torun Moen (52) og Liv Siri G. Iversen (51) Studenter på Veiledning

Veiledningsfaget skal gi kompetanse i å veilede brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. De fire studentene Liv Siri G. Iversen, Torhild Berg, Torun Moen og Ragnhild Johansen har alle lang erfaring fra helsevesenet, men er
samstemte om at de lærer mye på studiet. 

– Vi vokser både faglig og som mennesker, forteller Torun Moen.

Faget stimulerer til etisk refleksjon, gruppe­prosesser og samarbeid. Faget er meget aktuelt
i forbindelse med samhandlingsreformen og gir
studentene unik innsikt i kommunikasjon og
samarbeid rundt vanskelige prosesser.