– Utdanning for fremtiden

Malin Wang (23) og Markus Kanton (20) vil videreutdanne seg i polymer og komposittfaget.

Malin og Markus ser fram til at det nå blir mulig å etterutdanne seg i komposittfaget i Norge.

Markus er for tiden lærling i polymer og komposittfaget og Malin var i 2011 landets første polymer og komposittlærling. De arbeider begge i Kongsberg Defence Systems med komplekse deler for forsvars-  og flyindustrien. Kompositt tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende, og Markus og Malin ser mulig­heter for å utvikle nye og eksisterende produkter etter videreutdanning på fagskolen.

Det er en rivende utvikling i bransjen og et økende behov for flere godt utdannede personer i dette spennende faget. Flyindustrien er et godt eksempel. Der ser man nå at deler til nye passasjerfly i større og større grad produseres av komposittmaterialer. Nyutviklede passasjerfly har i dag en komposittandel på hele 50 prosent av flyets vekt. 

– Dette vil vi være med på, sier Malin og Markus i kor. De er også opptatt av at bruk av lettere materialer har en positiv miljøgevinst gjennom redusert energiforbruk i flyindustrien