– Ville lære noe mer

Cathrine Ellingsen (25) studerer maskinteknikk ved Fagskolen Telemark

Cathrine Ellingsen kommer fra Ulefoss og går første året Maskinteknikk ved Fagskolen Telemark. Med et fagbrev som laborant fra før, har hun valgt en utdanningen tilpasset den teknologien og de ledelsesformene som finnes i dagens prosess- og produksjonsbedrifter. Studiet skjer i nært samarbeid med det lokale næringsliv, hvor studentene gjennomfører realistiske prosjekter. 

– Maskinfagutdannelsen gir meg først og fremst varierte jobbmuligheter i fremtiden. Jeg vil gjerne ha en jobb innen kjemi og prosess. Denne utdannelsen gir meg muligheten til å kunne søke på lederstillinger. Tar jeg et års­studium i pedagogikk, vil jeg også kunne søke på yrkesfaglærerstillinger. 

Som fagskoleingeniør har Cathrine Ellingsen muligheter til å søke stillinger innen konstruksjon, drift, produksjon, vedlikehold, kvalitet og HMS i moderne teknologibedrifter, næringsmiddelindustri, prosessindustri og offshore- virksomheter.