Bygg

Utdanningen kvalifiserer til jobber i bl.a. byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen.

Kurskode
FTB01H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
 
Behovet for økt kompetanse innen byggenæringen er stor. Det skjer en rivende utvikling i bransjen,  og det er et stort behov for fagskoleingeniører til å utføre de praktiske ingeniørjobbene.
 
Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet.
 
Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Heltid eller deltid

Studiet på heltid varer to år. Studiet tilbys også som deltid/nettbasert med studietid opptil fire år.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.