Elektronikk

Utdanningen gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.

Kurskode
FTE02H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Arbeid med elektronikk­produkter krever nøyaktighet og systematikk, og oppfordrer til kreativitet både i løsing av konkrete oppgaver og utvikling av nye produkter og tjenester.

Mulighetene for å behandle store datamengder ved hjelp av informasjonsteknologi har endret innholdet i mange arbeidsoppgaver både i butikk, bank, kontorarbeid og i produksjonsprosesser i industrien. Mikroelektronikk vinner innpass på stadig flere felter, og spenner over hele spekteret fra underholdningsindustriens videoer til moderne styringssystemer basert på informasjonsteknologi.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Heltid eller deltid med nettbasert veiledning

Når en følger undervisningen to dager i uken, kan utdanningen gjennomføres på to år.
Følger en samlinger/undervisning en dag per uke, tar det fire år å fullføre fagskoleutdanningen.

Første studieår går alle studenter på fordypningene automatisering, elektronikk og elektro sammen. Andre studieår deles studentene inn i fordypningene som den enkelte har valgt.