FDV-utdanning

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker en både teoretisk og praksis­nær utdanning innenfor forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer.

Kurskode
FTB08N
Nettbasert

 

Utdanningen er todelt, og den første delen vektlegger det tekniske området: Studentene skal få kompetanse til å kunne ivareta teknisk drift og vedlikehold av større bygg. Studiet kan avsluttes etter første del, det kvalifiserer til FDV tekniker. 

Den andre delen, som kvalifiserer til FDV ingeniør, har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studentene skal etter endt studium kunne ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Arbeidsformer

Studiet er en kombinasjon av nettbasert læring pg tre-dagers samlinger på skolen. Studiet kan dermed kombineres med jobb.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.