Maskinteknikk

Maskinteknikk gir studentene gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske, mekaniske og administrative fag. Denne kompetansen bidrar til dyktige medarbeidere på alle nivåer i en bedrift, og utdanningen kvalifiserer til jobb som mellomleder.

Kurskode
FTT04H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

 

Utdanningen legger vekt på konstruksjon og utvikling av produkter samt ledelse av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet iht. nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, laboratoriearbeid og prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Heltid eller deltid

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Skolene tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på tre eller fire år.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolene samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.