Maskinteknisk drift

Utdanningen gir teoretisk og praktisk kompetanse i tekniske og administrative fag. Studentene skal bli i stand til å arbeide på alle nivåer i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.

Kurskode
FTT05H/N
Heltid
Nettbasert

 

Studiet gir kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet iht. nasjonale og inter­nasjonale standarder. De administrative fagene vil sette studentene i stand til å inneha stilling som mellomleder. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, laboratoriearbeid og prosjekt­arbeid. 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføringsmodell

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Den tilbys også som deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere.