Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer. Utdanningen møter industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver.

Kurskode
FTT06H/N
Heltid
Nettbasert

 

Mekatronikk er et studium som møter industriens behov innen elektromekaniske produkter. Begrepet mekatronikk innebærer en flerfaglig kompetanse innenfor maskinfag, elektrofag og informasjons-teknologi. Studentene finner de beste løsningene ved f.eks. automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette studentene i stand til å inneha stilling som mellomleder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Nettbasert deltidsstudium er en toårig utdanning fordelt over fire år, og gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil du i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til arbeid innenfor industrien, hvor økt grad av automatisering er et viktig utviklingsområde. Fagskoleingeniør i mekatronikk kan løse oppgaver som produksjonsplanlegging, teknisk rådgivning, salg og markedsføring, service og vedlikehold, samt utvikle produkter og produksjonsmetoder og prosesser. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.