Nyheter

Artikler

I skolesentret Krona i Kongsberg ble det markert skikkelig at Fagskolen Tinius Olsen har utdannet fagfolk i 50 år – altså siden 1968.  Og ekstra stas var det at de benyttet jubileet til å signere
Fagskolen Tinius Olsen 50 år!
Det var en sprek 50-åring som 17. oktober kunne ønske rundt 200 gjester velkommen til fest. I skolesentret Krona i Kongsberg ble det markert skikkelig at Fagskolen Tinius Olsen har utdannet fagfolk i 50 år – altså siden 1968.