Økonomi og ledelse

Sentralt i studiet står prosjektoppgaver der økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk ses i sammenheng. Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom de ulike prosjektoppgavene. 

Kurskode
FAL01N
Nettbasert

 

Studentene kan underveis i studiet bruke sin nye kompetanse og sine prosjektoppgaver til å utvikle egen arbeidsplass og egen virksomhet.

Studiet vil gi økt kompetanse i:

 • bedriftens forretningsprosesser med vekt på ledelse, økonomi, logistikk og markedsføring
 • utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret
 • utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner
 • rekruttering og personalutvikling
 • ledelse

Utdanningen vil bli organisert med størst mulig tverrfaglighet. Prosjektoppgavene vil kombinere økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk.

Fagskoleøkonomutdanningen passer for:

 • personer som med økt kunnskap kan avlaste ledelsen og bidra til utvikling i bedriften
 • mellomledere eller formenn som ønsker videreutvikling
 • alle som ønsker praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk 

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring eller
 • Realkompetanse

Emner i studiet

 • Forretningsplan og innovasjon: Gjennomgang av forretningsplan, strategisk ledelse, nyskaping og entreprenørskap
 • Organisasjon og ledelse: perspektiver på organisasjon og ledelse, praktisk ledelse
 • Økonomistyring: regnskap og regnskapslovgivning, regnskapsanalyse, kalkyler, driftsregnskap og driftsbudsjett, budsjetter og likviditetsstyring, investering og finansiering
 • Markedsføring: grunnleggende markedsføring, forbrukeratferd, markedsanalyser og prognoser, internasjonal markedsføring
 • Logistikk: logistikk i verdikjeden, innkjøp og anskaffelse, produksjonsstyring, distribusjon, logistikk og miljø

Hovedprosjekt

Selvvalgt prosjektoppgave med fordypning innenfor faglige emner

Gjennomføring

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres over på to år. Det gjennomføres seks tre-dagers samlinger hvert skoleår. Samlingene finner sted i Fagskolen Innlandets lokaler på Gjøvik.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber, og prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere.