Planteproduksjon og driftsledelse

 Landbruket står overfor store utfordringer. Økt etterspørsel etter mat, klimaendringer og økte krav til effektivisering innenfor bærekraftige rammer gjør det viktig for matnasjonen Norge å rekruttere og utdanne dyktige fagfolk. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgiverne i næringen. Studietilbudet gis ved Hvam videregående skole.

Kurskode
FPS02N
Nettbasert

 

Studiet legger vekt på plante­produksjon, energi og miljø, drifts­ledelse og økonomi.

Etter endt utdanning skal en agrotekniker innen Planteproduksjon og driftsledelse kunne etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon. Agroteknikeren skal kunne utarbeide, vurdere og iverksette nødvendige planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak. Videre skal agroteknikeren ha kompetanse til å kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi samt innen miljø- og energiplanlegging i planteproduksjon på foretaksnivå.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolen gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Utdanningsted

Utdanningen er nettbasert. Samlinger finner sted på Hvam videregående skole i Akershus.