Programmering

Programmering og systemutvikling som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Det er høyteknologi anvendt i praksis, og således et fagområde i rask utvikling.

Kurskode
FTD01N
Nettbasert

 

I fordypningsområdet «Programmering» er undervisningen rettet mot programmering og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Hovedfokus er satt på drift av forretningskritiske datasystemer og E-handelsløsninger. Dette innebærer kommunikasjon over store, gjerne globale, nettverk. Informasjonssikkerhet utgjør en stor og viktig del av studiet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy og den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet inngår i studiet. Studiet gir også studenten et godt generelt grunnlag innen IKT. I løpet av studiet lærer man å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet.

  • Drift av informasjonssystemer i nettverk.
  • Sammensetting og konfigurasjon av maskinvare og programvare slik at det tilfredsstiller organisasjonens behov.
  • Programmering i objekt-orientert høynivåspråk
  • Videreutvikling av systemer gjennom anskaffelse av ny maskin- og programvare.
  • Drift av krevende e-handels- og forretningsløsninger.
  • Programvaredistribusjon og fjerndrifting.

Informasjonssikkerhet utgjør en stor og viktig del av studiet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy, og den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet inngår i studiet.

Studietiden

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.