Prosessteknikk

Utdanningen i prosessteknikk kvalifiserer til arbeid som første­fagretningsledere, arbeids­ledere og skiftledere, tekniske assistenter og drifts­assistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Kurskode
FTK01D/N
Deltid
Nettbasert

 

Utdanningen passer spesielt godt for dem som har gått TIP på VGS eller som jobber i prosessindustrien, og som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Utdanningen tilbys på deltid med en varighet på tre år. Studiet kan også gjennomføres som nettbasert, da er varigheten fire år.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, innen HMS og kvalitetssikringssystem, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder eller faglærer i videregående skole.