Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold er en del av et større kompetanseområde med høgskole og andre kunnskapsbedrifter. Skolen er samlokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier. Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad, med kort vei til blant annet offentlig transport.

Fagskolen i Østfold er en del av et større kompetanseområde med høgskole og andre kunnskapsbedrifter. Skolen er samlokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier. Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad, med kort vei til blant annet offentlig transport. 

Fagskolen i Østfold ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med byggfag. Deretter flyttet til Borregaard AS med kjemiprosess.

I dag tilbyr fagskolen heltids- og deltidsutdanning innenfor tekniske fag og helsefag. Skolen tilbyr også nettutdanning i enkelte fag. Dette gjelder prosess-teknikk, matteknikk og maskinteknikk. Det er også mulig å ta ADK-1-kurs.

Fagskolen i Østfold gir muligheter for en yrkeskarriere innen flere fagområder. Vår praktiske tilnærming kombinert med tett samarbeid med arbeidslivet og realistiske prosjekter gir våre studenter et unikt fortrinn i arbeidslivet som spesialister og mellomledere. Flere av våre studier gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. 

Ved å ta fagskolen på deltid, kan skole-gangen gjennomføres på tre år. Studenten går på skolen en dag og en kveld i uken. Dermed kan jobb og skole kombineres. Som en del av utdanningen gjennomfører studentene et hovedprosjekt det siste året. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsninger i egen bedrift eller utprøving av nye løsninger.  

Innen helse har skolen et deltidstilbud. Skolen disponerer praksisplasser i Østfold, Vestfold og Oslo.