Fagskolen i Vestfold

Fagskolen med de eldste historiske røttene er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, må du hit, til Campus Vestfold. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens maritime miljø og du kan delta i samspillet mellom helsefag og teknologi med vår tverrfaglige utdanning - Velferdsteknologi.

Fagskolen i Vestfold har sine røtter i Norges eldste tekniske utdanning som startet i Horten allerede i 1855. Marinens virksomhet dannet grunnlag for en stor, sivil leverandørindustri, og Den tekniske skole i Carl Johans Værn skulle til å begynne med dekke behovet for opplæring i maskinteknikk. Høsten 2018 flyttet Fagskolen i Vestfold inn i nye lokaler på Bakkenteigen, Campus Vestfold. Her ligger også Universitetet i Sørøst-Norge. Tilsammen er det nå mer enn 5000 studenter på campus. Fagskolen i Vestfold er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som disponerer leiligheter i området og på campus. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager, utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Horten og Vestfold.

Industrieventyret i Horten

Marinen og skipsindustrien i Horten danner også bakgrunn for mange av de teknologisk avanserte bedriftene som ble etablert. Norges første fly, Start, ble laget her allerede i 1915. I dag er Horten mest kjent for elektronikk og kalles gjerne Norges svar på Silicon Valley. I dag står de 40–50 store og mindre elektroniske selskaper i dette området for nesten 50 % av norsk verdiskaping innen elektronikk. Norsk senter for mikro- og nanoteknologi og teknologi-inkubatoren Silicia finner du også i Horten. For skolen er dette industrimiljøet en svært verdifull samarbeidspartner. Fagskolen i Vestfold har en sterk posisjon innen opplæring i elektrofag. Vi tilbyr studier i elektronikk, elkraft og automasjon. I tillegg tilbyr vi nye nettstudier på 30 studiepoeng som er utviklet på bestilling og i samarbeid med yrkesfeltet. Det er elektrotekniker, energitekniker og velferdsteknologi (tverrfaglig helse/teknisk). I 2017 ble Fagskolen i Vestfold tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for samarbeidet om elektroteknikerstudiet. Vi satser videre på utvikling av nettstudier med og uten fysiske samlinger for å møte behovet for fleksible studietilbud.

Helsefag siden 2007

Siden 2007 har vi også tilbudt to ettårige helsestudier fordelt over to år på deltid: Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. I tillegg tilbyr vi et nytt stedbasert studium på 60 studiepoeng i palliativ omsorg, og et nytt nettstudium på 30 studiepoeng i velferdsteknologi (tverrfaglig helse/teknisk).

Maritimefag forventes å kunne tilbys fra høsten 2019

Fagskolen i Vestfold har tilbudt maritim utdanning siden 1998. Vi har nå reetablert toårig fagskoleutdannelse for dekk- og maskinoffiser på ledelsesnivå. Med godkjent studium og tilstrekkelig fartstid vil du kunne løse de høyeste maritime sertifikatene, og dermed være kvalifisert for toppjobber både på sjøen og på land, nasjonalt og internasjonalt.