Fagskolen i Vestfold

Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er samlokalisert med Horten videregående skole. Horten er en attraktiv by og et viktig knutepunkt på Østlandet.

Vestfold og elektroindustrien
I Vestfold er det mange bedrifter innen elektroinstallasjon og elektronikkbransjen i fylket er omfattende. Hortens regionen omtales ofte som Norges «Silicon Valley». Fagskolen i Vestfold tilbyr høyere yrkesrettet utdannelse som kan dekke mye av bransjens behov for ønsket kompetanse både regionalt og nasjonalt. I Horten har vi elektroutdanning ved Horten videregående skole, Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Mellomleder-utdanning
Fagskoler ligger på samme nivå i utdanningssystemet som universiteter og høyskoler, hvor alle er en del av det tertiære utdanningssystemet. Fagskolen gir høyere yrkesrettet utdanning og forbereder sine studenter på å bli ledere innenfor sine faggrener

Teknologiutdanning
Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het "Den tekniske skole i Carl Johans Værn". I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole. Dette var forløperen til Horten tekniske skole. I 1953 ble skolen samlokalisert med den daværende Horten kommunale yrkesskole. I 1968 ble det opprettet en ny teoretisk-teknisk fagskole, som delte skolelokaler og lærere med Horten tekniske skole.
I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av Den Tekniske Skole i Cal Johans Værn. Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.

Helsefag
November 2007 startet Fagskolen i Vestfold to nye utdanningstilbud innen helsefag: Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Begge utdanningstilbudene med normert studietid på ett år, men ble tilrettelagt på deltid over to år.

Kurs
Avdeling for elektrofag er Fagskolen i Vestfolds største avdeling. Skolen tilbyr alle fordypninger innen elektrofag. Fagskolen i Vestfold holder i tillegg kurs og er den eneste fagskolen i landet som har holdt Ekom kurs uten av brudd siden kursstart i 2007.
EKOM utdanningen består blant annet av regelverk, risikovurdering, sikkerhet, klima, prosjektering, faglig ledelse, EMC/EMI styringssystemer med mer.

Beliggenhet
Fagskolen i Vestfold ligger i en tett befolket region ved Oslofjorden, med kort avstand mellom byene. Her er det gode muligheter for arbeid innen helsesektoren og elektrobransjen. Fylket har en skjærgård som er populær i sommerhalvåret og det er et rikt kulturliv i kommunene.

 

Relaterte saker