Fagskolen Telemark

Fagskolen holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark, som bidrar til et bredt kompetansemiljø. I området er det et rikt industriliv med stort behov for arbeidskraft.

Fagskolen Telemark i Porsgrunn holder til på høyskoleområdet Campus Kjølnes i Porsgrunn. Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring. Du kan også søke hvis du har minimum fem års relevant praksis i et fag som passer våre utdanninger.
Fagskolen Telemark tilbyr fagskoleutdanning innen Bygg, Maskin/TIP, Industriell automatisering, Elkraft og Bygningsautomatisering. I tillegg tilbyr vi tre godkjente fagskoleutdanninger innenfor Helse og oppvekstfag

Fagskolen Telemark tilbyr følgende tekniske utdanninger

(Lenkene nedenfor går direkte til vår egen hjemmeside, www.fagskolentelemark.no )

Etter 15. april er Vigo stengt, og du må søke til skolen direkte på dette søknadsskjemaet. Dokumentasjon på utdanning og praksis som ikke ligger på Vigo må sendes til Fagskolen Telemark.

Søknadsskjema laster du ned her

Hvis du ønsker å spørre oss om noe, send epost til: post@fagskolentelemark.no

Du kan også kontakte oss via vår facebook- side.

 

Gjennomføringsmodell:

Heltid

Studiet går ved Fagskolen Telemark og har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettbasert

Nettstudiet har en varighet på tre år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag)

I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på internett etter arbeidstid.

Her finner du informasjon om rimelige overnattingstilbud dersom du bor langt unna skolen. 

Helse og oppvekstfag

Gjennomføringsmodell

Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb.

Informasjon om lån og stipend finner du her

 

Kursvirksomhet

Skolen har en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs. Vi tilbyr flere av våre valgfag også som kurs. Les mer på vår hjemmeside

Disse finner du mer om på vår hjemmeside Fagskolen Telemark

Skolen er lokalisert på Campus Kjølnes

Porsgrunn har et godt tilbud av hybler og leiligheter.

For den som ønsker å studere videre etter endt teknisk fagskoleutdanning, har Fagskolen Telemark avtaler med danske profesjonshøyskoler og universiteter som sikrer at studenten får maksimalt utbytte av sine fagskolestudier inn i ulike bachelorutdanninger. Disse har varighet fra halvannet til to år, og et halvt til ett år av studiene kan gjennomføres i Norge.

 

Fagskolen Telemarks kjerneverdier 

Fokus
Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet
Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar
Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje
Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.