Fagskolen Telemark

Fagskolen holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark, som bidrar til et bredt kompetansemiljø. I området er det et rikt industriliv med stort behov for arbeidskraft.

Fagskolen Telemark i Porsgrunn holder til på høyskoleområdet Campus Kjølnes i Porsgrunn. Fagskoleutdanning er en høyere yrkesrettet utdanning basert på fagbrev. Du kan også søke hvis du har minimum fem års relevant praksis i et fag som passer våre utdanninger.

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også Høgskolen i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark.

Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget der vi har store deler av vår undervisning. Bygget rommer både utdannings- og forskningsinstitusjoner og ytterligere bedrifter som skal styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen.

Teknikk og helse

Fagskolen i Telemark, med ca 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet.
Vi tilbyr fagskoleutdanning innen Anlegg, Bygg, Maskin (Teknologifag), Automatisering, Elkraft og Bygningsautomatisering. I tillegg tilbyr vi tre godkjente fagskoleutdanninger innenfor Helse og oppvekstfag.

Alle våre utdanninger tilbys nå på nett. Se beskrivelser under den enkelte utdanning.

Tekniske utdanninger (Heltid og nettbasert)

Anlegg deltid (e- læring på nett)

Bygg, heltid, nett 

Maskin (teknologi), heltid, nett

Elkraft, heltid, nett

Automatisering, heltid, nett

Bygningsautomatisering, heltid, nett

Bygningsautomatisering nett, fordypning

Helse og oppvekstutanninger (Deltid med nettstøtte)

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kreftomsorg og lindrende pleie

Helse, aldring aktiv omsorg

Etter 15. april er Vigo stengt, og du må søke til skolen direkte. Dokumentasjon på utdanning og praksis som ikke ligger på Vigo må sendes til Fagskolen Telemark. Hvis du ønsker å spørre oss om noe, send epost til: post@fagskolentelemark.no 

Vår rådgiver Rita svarer på spørsmål om du lurer på noe. Kontakt: Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no 

Her finner du mer informasjon om våre utdanningner og mulighetene videre.

Vi tilbyr flere av våre valgfag også som kurs. Som alle fagskoler samarbeider også vi tett med det lokale næringslivet. Læringsarbeidet er i stor grad basert på reelle og praksisnære prosjekter, ofte i samarbeid med bedrifter. Vi tror det er den beste måten å fremme tverrfaglighet og teknologiforståelse på, slik at du blir godt rustet for arbeidslivet etter studiet. Våre deltids nettstøttede tilbud, hvor en toårige teknisk fagskoleutdanning gjennomføres på deltid over tre år, har blitt svært populære. Disse tilbudene har studenter fra hele landet. Den fleksible arbeidsformen gjør det mulig å studere selv med full jobb og familieforpliktelser.

Gjennomføringsmodeller for de tekniske utdanningene:

Heltid
Studiet går ved Fagskolen Telemark og har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettbasert
Nettstudiet har en varighet på tre år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag) I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på internett etter arbeidstid. Her finner du informasjon om rimelige overnattingstilbud dersom du bor langt unna skolen. 

Gjennomføringsmodell for helseutdanningene:
Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Informasjon om lån og stipend finner du her

Kursvirksomhet
Skolen har en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs. Vi tilbyr flere av våre valgfag også som kurs. Les mer på vår hjemmeside

Ledelse, Økonomi, ​Markedsføring

Logistikk, innføringskurs

Lean, innføringskurs

Ekom, utdanning i web klasserom

FSE- Forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg

AutoCAD

Helse, miljø og sikkerhet, grunnleggende

Materiallære, metaller og plast

Grunnleggende Office - Excel/ PowerPoint

Innføringskurs i matematikk

 

Skolen er lokalisert på Campus Kjølnes

Porsgrunn har et godt tilbud av hybler og leiligheter.

 

Fagskolen Telemarks kjerneverdier 

Fokus
Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet
Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar
Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje
Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.