Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen flyttet sommeren 2015 inn nye lokaler i Krona; Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter, som ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Lokalene er i sambrut med Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Lab’er og undervisningsrom er utstyrt og designet med nyeste teknologi. Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter.

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Ny lov om fagskoler i Norge gir fagskoleutdanning et nytt løft og den tekniske fagskolen på Kongsberg er kanskje den fagskolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning.

Et attraktivt og moderne lærested

Fagskolen Tinius Olsen ligger i Kongsberg i Buskerud, i den sydligste delen av Numedal. Skolen er kjent som et attraktivt og moderne lærested. Skolen er velutstyrt, med dyktige lærere og et godt studentmiljø. Som teknisk fagskole er Tinius Olsen kanskje den skolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. Studiet er også en praksisbasert lederutdanning, og våre studenter forberedes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag.

Regionen Kongsberg er velkjent for sitt høyteknologiske og spisskompetente næringsliv. Ved Tinius Olsen vektlegger vi nær kontakt med dette næringslivet, slik at det kan skje en gjensidig utveksling mellom fag­miljøer og studenter. Denne synergien er attraktiv for næringslivet så vel som for studentene.

Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å gi en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Ettersom fagskolen Tinius Olsen samarbeider tett med næringslivet, vet de også hva næringslivet vil ha. Dette gjør at du som student får den kompetansen og helhetsoversikten som verdsettes i industrien. Prosjektstyrt opplæring er den arbeidsformen de fleste møter etter endt utdanning, og her er Tinius Olsen best i klassen. Skolen har dessuten et anerkjent navn og et etablert og godt rykte.

Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter.

Kongsberg ligger svært sentralt i Buskerud. Vi reklamerer gjerne at det kun er én times kjøring til Oslo eller Vestfoldkysten. Fjellet med dets muligheter ligger tett på. Både alpinanlegget og gokart-banen ligger kun halvannen kilometer fra sentrum, og golfbanen fem kilometer unna. Kongsberg har også flere idrettshaller. 
I Kongsberg er det kort sagt aldri langt til aktivitetene, enten man ønsker å gå i fjellet eller i bygatene, begge deler, eller noe midt i mellom.

Byen har et internasjonalt snitt, og er tilholdssted for flere store høyteknologiske bedrifter. Kongsberg har lange skoletradisjoner, og er i dag en pulserende studentby med både høyskole, teknisk fagskole, videregående skole og Kongsberg International School. Studentene på fagskolen deltar i sosiale aktiviteter sammen med høyskolestudentene, ikke minst på studentenes egen Louis Studentkro.

Alle utdanningstilbudene ved skolen er NOKUT godkjente, med den garantien det gir for kvaliteten.

Som teknisk fagskole er Tinius Olsen kanskje den skolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. Hvert år har skolen ca. 30 nye prosjekter i samarbeid med eksterne bedrifter. Skolen lever opp til visjonen «skaper resultater gjennom samhandling». Våre studenter forberedes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag.

Kvalitetssystemet

Fagskolen Tinius Olsen fikk i 2006 godkjenning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) for å tilby 10 fagskolefordypninger. Ett av kravene for slik godkjenning er at skolen har tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring ( se Lov om fagskoleutdanning, §2, og Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven, §7 ).

Fagskolen Tinius Olsen har hele tiden hatt et system for kvalitetssikring av utdanningstilbudet. Med de nye kravene fra NOKUT har skolen nå utviklet en ny kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen som er av vesentlig betydning for utdanningskvaliteten.