Økonomi, ledelse og veiledning

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver.

Kurskode
Kurskode FHH06D/N
Deltid
Nettbasert
Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift - har som formål å kvalitetssikre opplæring i bedrift, gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Oslo Akershus
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FAL02D
Nettbasert
Dette er et tilbud om etter- og videreutdanning av fagarbeidere og ledere i bilbransjen. Studiet passer for deg som ønsker en lederkarriere i bilbransjen.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FAL01N
Nettbasert

Sentralt i studiet står prosjektoppgaver der økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk ses i sammenheng. Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom de ulike prosjektoppgavene. 

Disse skolene tilbyr studiet: