Bygg, anlegg, KEM, og FDV

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Kurskode
FTB02H/N
Heltid
Nettbasert
Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTB01H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Med en fagskoleutdanning står du bedre rustet for framtida i en bransje som er følsom for konjunktursvingninger. Studiet gjør deg kvalifisert til jobber på mellomledernivå både i privat og offentlig sektor.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTB10H/N
Heltid
Nettbasert
Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er 
spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg 
og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med 
slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTB53D
Deltid

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige studiet er relevant for mange typer håndverkere.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTB08N
Nettbasert
Dette studiet bygger på gjennomført og bestått FDV-tekniker, og er en to-årig påbygning som gir deg kompetanse til å ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTB51N
Nettbasert

Fuktskader har nå passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. NHO Service har vært pådriver for dette studiet som retter seg mot mange målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTB03H/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert