Elektro

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser.

Kurskode
FTE01H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i industrien og automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTE50H/N
Heltid
Nettbasert

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTE50F (Ikke søkbar på Vigo)
Nettbasert
Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomasjon. Fagskolen Telemark tilbyr denne utdanningen der du bygger direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
Kurskode ennå ikke klar
Heltid
Nettbasert
NYTT STUDIUM: Stadig mere data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Den skal helst ligge et sted med kjølig klima, billig og «grønn» strøm og politisk stabilitet, slik som Norge. Denne bransjen er i kraftig vekst her i landet, og det trengs mange fagfolk for å drifte disse serverparkene. Dette nye studiet på Tinius Olsen rekrutterer fra mange fagretninger.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTE02H/D
Heltid
Deltid

Elektronikkens utvikling skyter fart med halvledere og transistoren på 1950-tallet, og i dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere felter tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Verden automatiseres, og som fagskoleingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTE55N
Nettbasert
NYTT STUDIUM: Elektroentreprenørene opplever at altfor mange dyktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på kompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTE03H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
Kurskode ennå ikke klar
Heltid
Nettbasert
NYTT STUDIUM: Moderne datakommunikasjon har ført til endringer så omfattende at de betegnes som en ny industriell revolusjon. Nå kan den samme produksjonslinjen lage ulike produkter, og ved hjelp av simuleringer minimeres omstillingstiden. Det har skapt et behov for ny kompetanse innen produksjonssystemer.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert