Kjemi

Kjemifaget byr på videreutdanningsmuligheter for deg som har bakgrunn fra teknisk og industriell produksjon, jobber i næringsmiddelindustrien eller har tatt restaurant- og matfag på vgs.

Kurskode
FTK02D/N
Deltid
Nettbasert

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Sentralt står produksjonsmetodene og forhold rundt disse, som f.eks. kvalitetsarbeid og HMS. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen i Østfold
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FTK01D/N
Deltid
Nettbasert

Utdanningen i prosessteknikk kvalifiserer til arbeid som første­fagretningsledere, arbeids­ledere og skiftledere, tekniske assistenter og drifts­assistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen i Østfold
Deltid
Nettbasert