Kjemi

Kjemifaget byr på videreutdanningsmuligheter for deg som har bakgrunn fra teknisk og industriell produksjon, jobber i næringsmiddelindustrien eller har tatt restaurant- og matfag på vgs.

Kurskode
FTK02D/N
Deltid
Nettbasert
Studiepoeng: 120 Næringsmiddelindustrien trenger flere fagfolk med kompetanse på trygg matproduksjon – fra råvare til ferdigvare. Har du bakgrunn fra matfag eller restaurantfag, kan dette studiet gi deg nye jobbmuligheter – på laboratorier, med produktutvikling, HMS og kvalitetsarbeid – eller innen salg av utstyr til industrien.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen i Østfold
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FTK01D/N
Deltid
Nettbasert
Studiepoeng: 120 Norsk prosessindustri er et produkt av god tilgang på råvarer og billig vannkraft, fra foredling av mineraler og trevirke til våre dagers petrokjemiske industri. Skal et høykostland som vårt hevde seg internasjonalt, må vi bruke kompetanse som konkurransefortrinn. Fagfolk med kjemikompetanse er alltid etterspurt.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen i Østfold
Deltid
Nettbasert