Automatisering

Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis og et fagområde i rask utvikling.

Kurskode
FTE01H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende. En fagskoleingeniør innen automatisering må ha både solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning. Fagskoleutdanningen gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennom­føring av arbeidet i automatiserte anlegg. Fordypningen omfatter praktisk reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg.

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene. Nettbaserte studier kan ta inntil fire år, avhengig av studieintensitet.

Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Automatiseringsutdanningen inneholder disse emnene: 

Realfaglige redskap (10 fp)
Yrkesrettet Kommunikasjon (10 fp)
Ledelse, økonomi, markedsføring (10 fp)
Elektriske systemer (20 fp)
Elektroniske systemer (10 fp)
Energitekniske styringssystemer (20 fp)
Reguleringstekniske systemer (15 fp)
Kvalifiserende spesialisering (15 fp)
Hovedprosjekt (10 fp)

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag - tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.