Bachelor i byggeplassledelse

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Det første kullet med studenter startet veien mot en bachelorgrad i byggeplassledelse i oktober 2019.

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Arbeidslivet trenger ledere med en helhetsforståelse for byggeprosessen
  • Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass
  • Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc
  • Ledere må ha god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
  • Ledere bør kjenne grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Opptakskrav

For opptak til bachelorutdanningen i byggeplassledelse ved Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS må søker ha generell studiekompetanse, ref. § 2-1 i Forskrift om opptak til høgre utdanning. Det vil bli arbeidet med å få godkjent yrkesfaglig bakgrunn som et grunnleggende opptakskriterium så snart det er mulig etter en eventuell godkjenning av studiet.

Bestått to-årig fagskoleutdanning gir studiekompetanse.

Alternativt kan søkere tas opp etter realkompetansevurdering.

Heltidstudier

Utdanning på heltid med en varighet på tre år.

Arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Les mer om studiet på hfy.no