Barn med særskilte behov

Studiet tilbyr økt kompetanse i å legge til rette for barnehagebarn med særskilte behov. De som arbeider i barnehage, får via dette studiet innsikt i hvordan tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Kurskode
FHO01
Deltid

 

Gjennom utdanningen vil studentene lære om oppvekstfaget i samfunnet, dessuten om pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid og barn og unge med særskilte behov. Fagarbeidere blir på dette studiet godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en kveld i uken.  Det er 10 uker praksis som skal gjennomføres på egen arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

Studentene må ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller minimum fem års erfaring (i 100% stilling) fra arbeid i barnehage med barn i alderen 0-6 år. 
Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet.
Studenten leverer en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

Fullført studium gir vitnemål med utdanningsgraden Vocational Diploma.