BIM-tekniker konstruksjon

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere, blant annet hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Kurskode
FTI102H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

 

BIM-studiet gir kompetanse i 3D-modellering av tekniske installasjoner i bygg, 2D-tegning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk samt elektronisk samhandling.

Ut­danningen gir også breddekompe­tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater. 

BIM-teknikere kan på fagskolene velge fordypningen Konstruksjon (BIM-K) eller Installasjon (BIM-I).

BIM-K tar imot søkere med fagbrev innen tømrer, murer, betong eller liknende, samt søkere med realkompetanse. Studentene på BIM-K lærer å modellere bygningskonstruksjoner i ulike 3D-modelleringsprogram. De lærer bl.a.  ArchiCAD, Revit, Solibri, SketchUp, Autocad, Excel, Magicad, DDS, Synchro, mengdeberegningsprogrammer og generell datakompetanse. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg svært gode jobbmuligheter. 

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Organisering

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium eller et toårig deltids- eller nettbasert studium. Det er et intensivt studium som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Studentene arbeider både selvstendig og i grupper. De øver seg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og de lærer profesjonell presentasjon av prosjekter. 

Karriereveier og jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere, bl.a. hos større entreprenører, rådgivere, program­vareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren.