Den Digitale Fagarbeider for anleggsbransjen

Anleggsbransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruke digitale verktøy på anleggsplassen.

Den Digitale Fagarbeider for anleggsbransjen

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.