Batterifagskolen

Fagskolen i Viken samarbeider med Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland og Fagskolen i Innlandet om å etablerte Norges første fagskolestudium for batteriindustrien med oppstart januar 2023. Vi har nå åpnet for lokalt opptak, med søknadsfrist 1. desember 2022. Studieløpet er modulbasert og sammensatt av enkeltmoduler.

Store deler av arbeidslivet har behov for økt kompetanse innen batteriteknologi, og batteriindustri sees som en unik industrimulighet for Norge. Per i dag finnes det få utdanningstilbud rettet mot batteriindustri i Norge, og dette tilbudet er det første på fagskolenivå. Dette er derfor en unik mulighet for deg som ønsker å posisjonere deg og din kompetanse inn mot det som kan bli Norges neste industrieventyr. 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side