Virtuelle verktøy

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser er en fagskoleutdanning på 30 stp. 

Den kan enten gjennomføres som stedbasert heltidsstudium, eller nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

Studiet vil gi en grunnleggende kompetanse innen bruk av AR/XR teknologi i en arbeidslivssammenheng. Vi ser i dag en rekke initiativ til bruk av denne teknologien innen mange områder. Dette gjør at et bredt spekter av fagområder kan nyttiggjøre seg av det planlagte kurset.

Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv. Fagskolene vil bidra med å tilby etter- og videreutdanning på sitt nivå og deltar i mange sammenhenger med de tre partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudene som tilbys er i henhold til arbeidslivets behov i dag, og i fremtiden.

Studiets målgruppe er:

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i industrien. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og andre som kan anvende AR/VR teknologi i forbedringsprosjekter. Studiet er rettet mot teknisk personell, men favner bredt slik at deltakere fra ulike yrkesgrupper, som f.eks. logistikk og opplæring, kan ha nytte av å delta.

 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side