Elektrofagene som nettbasert fordypning på 1,5 år

Har du en fagskoleutdanning innenfor elektro? Ønsker du å utvide din kompetanse innenfor elektrofagene? Vi tilbyr deg å bygge på den tidligere grunnutdanningen din fra fagskole for å få en ny fagspesifikk utdanning innenfor elektro. Tilbudene gjelder Elkraft, Automasjon og Bygningsautomasjon. Hvis du klikker på lenken til fagskolen Telemark (til høyre på siden) kan du lese mer detaljert om disse tilbudene.
Kurskode
FTE03F, FTE01F, FTE50F (Ikke søkbar på Vigo)
Nettbasert

Generelt om utdanningene

Varighet på utdanningen er 1,5 år. Kun 2 samlinger pr. semester. Resten på nettet som e- læring. Denne utdanningen er ikke søkbar via Vigo. Du må søke skolen direkte. Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist er 15. november 2017. Vi starter opp i januar 2018.

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene kan du nå ta fordypningsfagene i Elkraft, Automasjon og Bygningsautomasjon. Fagskolen Telemark tilbyr nå nettbaserte studier der du bygger direkte på de grunnlagsemnene du allerede har. Utdanningen tilbys som en nettstøttet e- læringsmodell med to samlinger pr. semester, hvor du kan bo hvor som helst i landet. (også i utland med hjemmeadresse i Norge). Hver samling er på tre dager, onsdag, torsdag og fredag. Du kan bo rimelig på hotell eller campingplass med fine hytter og flere soverom. Les mer om overnattinger her

Utdanningen er beregnet på deg som er i full jobb, eller du som jobber redusert stilling. Om du bor vanskelig til for å møte på en Fagskole er dette løsningen! Kun to samlinger pr. semester. Resten går som e- læring over internett. Vi gjør opptak av de fleste samlingene, slik at du får en fleksibilitet til å tilpasse deg det livet du lever til daglig.

Byggebransjen og elektrobransjen etterspør teknisk utdannet personell til bygging, drift, forvaltning av bygg hvor det er installert avansert teknologi for overvåking og styring. 

Utdanningene våre dekkes av offentlige midler. Undervisningen blir lagt over tre semester (1,5 år), med eksamen før juni 2019. Denne utdanningen er ikke søkbar via Vigo. Du må søke skolen direkte.

 

Valget er ditt:

- Elkraft til Automasjon
- Elkraft til Bygningsautomasjon
- Automasjon til Bygningsautomasjon
- Automasjon til Elkraft

 

Fagretning Elektro, fordypning Elkraft

Kurskode FTE03F (Fordypning)

Studentene får grunnlag for å prosjektere, være faglig leder for utførelse samt å være ansvarlig for sluttkontroll og dokumentasjon av elektriske installasjoner. I tillegg skal de være kompetente til å vurdere risiko knyttet til utførelse, drift og vedlikehold av slike installasjoner. Opplæringen innebærer å foreta relevante beregninger og vurderinger for at anlegget skal være sikkert og egnet til sin forutsatte bruk. Studentene lærer også å sette opp kalkyler og anleggsbudsjett. Fordypningen tar for seg strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor installasjonsbedrifter, elverk, industriforetak, teknisk rådgivning og salg av tekniske hjelpemidler og systemer. Opplæring etter fagplanen dekker de teoretiske kravene for å kunne søke autorisasjon som installatør, installasjonsinspektør, heisinstallatør eller sakkyndig driftsleder. I tillegg kan en fagskoleingeniør med pedagogisk utdanning (PPU) undervise i elektrofag ved videregående skole.

 

Fagretning Elektro, fordypning Automatisering

Kurskode FTE01F (Fordypning)

 

Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende. En fagskoleingeniør innen automatisering må ha både solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning. Fagskoleutdanningen gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Fordypningen omfatter praktisk reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. 

Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis og et fagområde i rask utvikling, og har et sterkt tverrfaglig preg og krav til innsikt i mange fagområder. En yrkesutøver må derfor ha både relevant praksis innen elektro og interesse for sammensatte digitale løsninger.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg.

 

Fagretning Elektro, fordypning Bygningsautomasjon

Kurskode FTE50F (Fordypning)

Faglig kompetanse som du skal bygge på og videreutvikle i ditt arbeid som fagskoleingeniør. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag.

Sosial kompetanse, slik at du kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team, lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglige miljø.

Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser.

Holdninger som synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og fagmiljøer. Stillingsmarkedet er bredt og mange arbeidsgivere utlyser ledige stillinger der det eksplisitt søkes etter de kvalifikasjonene denne utdanningen gir. Utdanningene kvalifiserer også til inntak ved høgskolestudier.

 

Vurdering og kompetanse

Det gis vurdering med karakterer til hver modul på bakgrunn av studentenes tilegnelse av fagene. I utdanningene inngår det også et mindre tverrfaglig prosjekt i første år, samt et hovedprosjekt i siste studieår.

Du søker skolen direkte på post@fagskolentelemark.no . Er du usikker på om din tidligere fagskoleutdanning er tilstrekkelig, kan du sende mail til vår rådgiver: Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no .

Last ned søknadsskjema her