Flerkulturell kompetanse og forståelse

Kurskode
FHO51D
Deltid

Yrkesutøvere med fagskole i flerkulturell kompetanse og forståelse skal ha fått innsikt i Lover og styringsdokumenter som kan ha innvirkning på det flerkulturelle arbeidet. Etter endt studie skal studenten ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar og anerkjenner ulik språklig, religiøs og kulturelle identitet. Kandidaten skal kunne bygge relasjoner med kollegaer, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere gjennom kunnskaps og erfaringsdeling for å skape er godt miljø.