Fuktteknikk

Fuktteknikk er en videreutdanning for fagarbeidere innen bygg og konstruksjon. Studiet kvalifiserer til å prosjektere og lede prosjekter innen fuktskadeforebygging og sanering, og gir kompetanse til å ivareta hele verdikjeden innen skade- og saneringsprosjekter.

Kurskode
FTB51D/N
Deltid
Nettbasert

 

Fuktteknikk er en videreutdanning for fagarbeidere innen bygg og konstruksjon. Studiet kvalifiserer til å prosjektere og lede prosjekter innen fuktskadeforebygging og sanering, og gir kompetanse til å ivareta hele verdikjeden innen skade- og saneringprosjekter.

Bakgrunnen for å etableringen av studiet er at samfunnet har behov for økt kompetanse innen fuktproblematikk. Skadesaneringsbransjen har et behov for kompetent personell til både å planlegge, utføre og administrere fuktsanering og -forebygging. I tillegg er det avgjørende å sikre tilgang til kompetent personale for å møte utfordringene som kommer med endring av klima, byggemåter og miljømessige krav.

Opptakskrav

  • Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes.

eller

  • Minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/ Vg1 og videregående kurs 1/ Vg2 i yrkesfaglige studieretninger.

Organisering

Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert, hvor læringsplattformen It's learning benyttes. Totalt 12 samlinger.
Studiet er bygget opp av 4 emner: Bygningsfysikk og inneklima (3 samlinger), bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (3 samlinger), fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (4 samlinger), prosjektoppgave (2 samlinger). Læringsplattformen It's learning benyttes. 

Studiet er bygget opp av 4 emner som til sammen gir 60 fagskolepoeng, og undervises på Kuben yrkesarena i Oslo.