Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betydning for å nå målene om økt norsk matproduksjon og bosetting. Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt naturbruk i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Kurskode
FPS06N
Nettbasert

 

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner og kjennetegnes ved at landbruket i hovedsak produserer gras som benyttes til mjølk og kjøttproduksjon.

Studiets innhold

 • Driftsledelse og økonomi
 • Rammevilkår, bedriftsøkonomi, etablering og utvikling
 • Ledelse, HMS, arbeidsgiveransvar
 • Planteproduksjon – grovfôr og beite
 • Jordkultur, gjødsling og plantevern
 • Dyrkingsteknikk, produksjonsøkonomi, planteforedling
 • Husdyrproduksjon
 • Generelle temaer fra husdyrproduksjon
 • Mjølk og kjøtt på storfe
 • Saueproduksjon
 • Fordypning/hovedprosjekt - gjerne med utgangspunkt i egen gard
   

Opptakskrav

Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift), evt. tilsvarende realkompetanse med minimum 5 års relevant praksis.

Deltid

Utdanningen er nettstøttet og gjennomføres over to år med ca. 10 samlinger (2-3 dager) pr. år. 

Arbeidsformer

Varierte undervisningsformer og aktiviteter sørger for at studentene skal oppnå beskrevet læringsutbytte. Studentene kan bygge på sine tidligere erfaringer og utvikle disse gjennom møter med relevante eksempler, problemstillinger og teori.

Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Utdanningen inneholder en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og individuell veiledning.

Vi samarbeider tett med det lokale arbeidslivet og benytter deres kompetanse i form av studiebesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere.

Utdanningssted

Utdanningen tilbys ved Storsteigen videregående skole i Hedmark.

Studiet retter seg mot 

 • Bønder/kommende bønder 
 • Ansatte/framtidig ansatte i rådgivingsapparatet innen landbruket 
 • Fagarbeidere i landbruk
 • Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».