Helseadministrasjon

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT).

Kurskode
FHH03D
Deltid

 

Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskaps­rutiner. Studentene skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekst­sektoren.

Studentene vil få økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende.

Studiet er bygget opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg gjennomfører studentene prosjekter hvor de har praksis over 10 uker på heltid. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet.

Emneoversikt/ innhold

  • Grunnlagselementer i helse- og sosialfagarbeidet
  • Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling
  • Organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og sosialsektoren
  • Rammer, kvalitetssikring og finansiering av tannhelsetjenesten
  • IKT
  • Fordypningsprosjekt

Inntakskriterier

  • fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • opptak kan gjøres på grunnlag av realkompetansevurdering.

Karrieremuligheter

Kontor på sykehus, legesenter, arkiv og helseadministrasjon. Saksbehandling og økonomiarbeid på sykehjem.