Flerkulturelt helsearbeid

Utdanningen vil gi fagarbeidere oppdatert kunnskap om det flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.
NYHET!

For å skape en likeverdig helsetjeneste er det viktig at ansatte i helse- og omsorgssektoren har kunnskap og kompetanse om innvandrers helse, slik at de kan yte god hjelp og omsorg til mennesker med en annen landbakgrunn. Det er et generelt behov for økt kunnskap og kompetanse innen kulturelt tilpasset helsearbeid på alle nivåer innen helse- og omsorgssektoren. Utdanningen Flerkulturelt helsearbeid vil gi fagarbeidere en økt faglig kompetanse innen flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side