Hverdagsmestring

Målgruppen for studiet Hverdagsmestring er helsearbeidere som jobber med utviklingshemmede, eller som ønsker å jobbe innen dette fagfeltet. Studiet vil tilbys som nytt fagskolestudium når godkjenning fra Nokut foreligger.

Kurskode
FHH53D/N (med forbehold om Nokut-godkjenning)
Deltid
Nettbasert

 

Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at innbyggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig.

Hverdagsmestring beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester, hvor målet er den enkelte brukers mestring av hverdagen, uansett funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering beskrives som arbeidsformen for forebygging og rehabilitering i brukerens hjem. Utgangspunktet er brukernes behov, hvor bruker sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmehjelpere. 

Organisering av studiet

  • Deltidsstudium over 38 uker på to semestre (ett år)
  • Studiet er nett- og samlingsbasert med fire - tredagers samlinger, á 8 timer. Det er lagt opp til nettveiledning og individuell veiledning i forhold til arbeidskrav mellom samlingene.
  • Studiet gir 30 fagskolepoeng.
  • Studiested: Rud videregående skole 

Emneoversikt/ innhold

Utdanningen er delt inn i 4 emner som er tilpasset faglig innhold og gir rom for faglig refleksjon og utprøving på egen arbeidsplass mellom samlingene:

  • Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
  • Hverdagsmestring
  • Organisasjon og yrkesutøvelse
  • Faglig fordypning og muntlig eksamen