Landbruk

Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

Kurskode
FPS06N
Nettbasert

Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betydning for å nå målene om økt norsk matproduksjon og bosetting. Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt naturbruk i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FPS04N
Deltid
Nettbasert

Ål og Hvam videregående skoler tilbyr grønn fagskoleutdanning med basis i landbrukets og bygdas ressurser. Dette studiet gir deg spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Innlandet
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FPS02N
Nettbasert

 Landbruket står overfor store utfordringer. Økt etterspørsel etter mat, klimaendringer og økte krav til effektivisering innenfor bærekraftige rammer gjør det viktig for matnasjonen Norge å rekruttere og utdanne dyktige fagfolk. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgiverne i næringen. Studietilbudet gis ved Hvam videregående skole.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FPS05N
Nettbasert

Studiet skal bidra til å fremme landets selvstendige produksjon av mat. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag. Utdanningen tilbys i samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FPS08N
Nettbasert

Stortinget har vedtatt at 15% av vår matproduksjon skal være økologisk innen 2020. En solid landbruksstruktur med sunn økonomi er viktige grunnpilarer for en framtidsrettet produksjon. Studiet legger også vekt på å følge verdikjeden ut i markedet, både gjennom tradisjonelle og alternative omsetningskanaler.

Disse skolene tilbyr studiet: