Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

OPPSTART HØSTEN 2021. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du testet dine egne ideer gjennom studiet.

Studiet er nett- og samlingsbasert og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres og i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter. 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side