Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

OPPSTART HØSTEN 2021. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du testet dine egne ideer gjennom studiet.

Studiet er nett- og samlingsbasert og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres og i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring, alle linjer. 

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.
Les mer på skolenes hjemmesider. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med nettbasert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Det legges opp til ti samlinger per år.

Studiet består av to hovedemner, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

  • Bedriftsutvikling
  • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.hvam.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk. 

Studiested

Hvam videregående skole i samarbeid med Mære landbruksskole.