Sauehold og lokal foredling

OPPSTART HØSTEN 2021. Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har sauehold som basisnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk. 

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.
Les mer på skolenes hjemmesider.

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen. 

Det legges opp til ti samlinger på to eller tre dager per år.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til laboratorieøvelser og hovedprosjektet med fordypning i egen eller andres bedriftsidé.

1. Driftsledelse og økonomi
2. Sauehold
3. Lokal foredling av naturbaserte råvarer og stedlige ressurser
4. Hovedprosjekt 

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.nome.vgs.no eller  www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk. 

Studiested

Nome videregående skole, avdeling Søve