Logistikk og service i helsetjenesten

Kurskode
FHH55N
Nettbasert

Utdanningen vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området logistikk og service i helsevesenet.  For å kunne optimalisere konseptet trenger alle medarbeidere som arbeider med logistikk og service i helsetjenesten å videreutvikle teoretisk og praktisk kunnskap, noe som vil bidra til gode helsetjenester innenfor dette fagområdet. Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet. 

Utdanningen har fokus på framtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og smittevern og logistikk og service i helsevesenet.